Yleiset tuontitullityypit

Tunnetko erilaiset tuontitullityypit?
Kuva
duty types

Tietyistä tavaroista maksetaan tuontitulli, kun ne tuodaan maahan tai luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, mutta tiesitkö, että tulleja on erityyppisiä? Tutustu yleisimpiin niistä tässä artikkelissa.

Mitä tuontitulli on?

Tuontitulli on vero, joka kannetaan tavaroista, jotka tuodaan maahan EU-maiden ulkopuolelta. Toisin kuin arvonlisäveroa, tuontitullia ei peritä takaisin tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, joten se on otettava huomioon tavaroiden hinnassa, kun teet ostopäätöksiäsi.

Riippuen tavaroiden luokittelusta ja siitä, onko tavaralla etuuskohteluun oikeutettava alkuperä, maahantuonnillesi voidaan soveltaa monenlaisia tulleja:

Tavanomainen tullimaksu

Tullimaksu eli "kaikkien maiden" tuontitulli määritetään yleensä prosentteina tullausarvosta, kun tuot maahan tavaroita ilman etuuskohtelua. 

Tullausarvolla tarkoitetaan kaikkia kustannuksia, joita tavaroille on aiheutunut niiden saapumisesta tuontirajalle (tavaran ostohinta, rahti ja vakuutus).

Joistakin tuotteista, tyypillisesti elintarvikealalla, peritään painoon tai määrään perustuva kiinteä paljoustulli. 

Tullietuus tavaran alkuperän perusteella

Tullietuudella tarkoitetaan normaalia pienempää tullimaksua. Tullimaksuun voi saada allennusta mikäli tuotteen alkuperämaa on yksi niistä monista maista, jonka kanssa EU:lla on tullietuussopimus. Tieto tavaran alkuperästä löytyy kauppallisista asiakirjoista. Etuuskohtelua ei sovelleta automaattisesti, vaan alkuperä on osoitettava erillisellä todistuksella tai muulla todisteella etuuskohtelualkuperästä riippuen kukin maan tullietuussopimuksen ehdoista. 

Lisäksi tavarasi voivat olla jonkin maan alkuperätuotteita, mutta eivät voi saada tullietuutta alkuperän perusteella. Jos esimerkiksi 40 prosenttia auton osista on peräisin joltakin alueelta, josta voi saada tullietuuden, mutta lainsäädännössä voidaan todeta, että etuuskohtelun saamiseksi vaaditaan vähintään 50 prosenttia, niin tullietuutta ei voi saada sellaiselle tuontitavaralle.

Jos tarvitset apua alkuperän määrittämisessä, ota yhteyttä tullikonsulttiin.

Polkumyyntitulli

"Polkumyynnillä" tarkoitetaan sitä, että  maan markkinoille tulvii kolmansilta mailta tavaroita, joiden arvo on kotimaista standardia alhaisempi, mikä vaikuttaa kielteisesti paikallisiin yrityksiin. 

Polkumyyntitullilla tarkoitetaan tavanomaisen tuontitullin lisäksi kannettavaa lisätullia, joka nostaa joistakin maista peräisin olevien tavaroiden hintaa oikeudenmukaisemmaksi.

Polkumyyntitulli voidaan kantaa usealla eri tavalla, mutta yleisin tapa on määrätä se prosentteina tavaroiden arvosta - kuten tavanomainen tulli. Toinen tapa on asettaa kappalekohtainen vähimmäishinta ja näin varmistaa, että jokaisen tuotteen hintaa korotetaan tämän vähimmäishinnan saavuttamiseksi tuontitullauksen yhteydessä.

Väliaikaisia polkumyyntitulleja voidaan soveltaa, kun viranomaiset tutkivat toimenpiteiden kiertämisen vaaraa (todellisen alkuperän salaaminen ohjaamalla tavarat toisen maan kautta), vaikka kyseiseen alkuperään ei yleensä sovelleta polkumyyntitullia. Tässä tapauksessa maahantuojalle asetetaan maksettavaksi talletus tai muu vakuus, joka vastaa määrällisesti polkumyyntitullia. Tutkimuksen päätyttyä, talletettu polkumyyntitulli voidaan palauttaa tai olla palauttamatta riippuen viranomaisten selvityksen tuloksista. Mikäli väliaikainen polkumyyntitulli vahvistetaan lopulliseksi, se jää voimaan viideksi vuodeksi. 

Tasoitustulli

Tasoitustulli otetaan käyttöön tavaroille, joita on tuettu alkuperämaassa. Tasoitustullin soveltamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin polkumyyntitullin soveltamisessa.

Suojatullit

Suojatulleja otetaan käyttöön lisämaksuna, kun tavaroita tuodaan sellaisia määriä, jotka voivat vahingoittaa kotimaista teollisuutta. 

Jos esimerkiksi ulkomaista terästä tuodaan niin paljon, että kotimaiset valmistajat myyvät sitä kyllästyneille markkinoille, tuontituotteisiin sovellettava suojatulli antaa kotimaisille valmistajille etua.

Kiintiöt

Kiintiö on tietty määrä tavaroita, joita voidaan tuoda tavanomaista alhaisemmalla tullilla. Kiintiötullia ei sovelleta automaattisesti, vaan sitä on haettava. Useat kiintiöt toimivat saapumisjärjestyksessä, mutta joissakin tapauksissa voidaan vaatia lisenssi. 

Kiintiöitä voidaan käyttää yhdessä etuus- tai suojatullien kanssa, jolloin tietty määrä tavaroita voidaan tuoda etuuskohtelun alaisena tai ilman suojatullia. Kun kiintiö on täyttynyt, tuojien on maksettava tuonnistaan täysimääräiset tullit. 

Valmistevero

Valmistevero on välillinen vero, joka kannetaan tietyntyyppisistä tavaroista niiden maahantuonnin tai kulutukseen asettamisen yhteydessä. Sen tarkoituksena on vähentää niiden käyttöä, jotta niitä ei kulutettaisi tai kulutettaisiin vähemmän. Esimerkkejä valmisteveron alaisista tavaroista ovat alkoholi, tupakka ja hiilivedyt.

Valmisteveron laskentatapa riippuu hyödykkeestä, eikä se välttämättä liity tavaroiden nettopainoon tai arvoon. Esimerkiksi alkoholin valmistevero voidaan periä lähetyksen sisältämän alkoholin kokonaismäärän sekä juomien vahvuuden ja alkuperän perusteella.

Maatalouden maksuosat (vain EU)

Maatalouden maksuosa (lyhenne AE) kannetaan tietyistä jalostetuista tuotteista, kuten viljoista tai jauhoista, ja se lasketaan kiinteän verokannan mukaan nettopainotonnia kohti.

Tarvitsetko neuvoja siitä, millaisia tuontitulleja sinun on maksettava?

Customs Support on täällä sinua varten. Toimimme 13 maassa eri puolilla Eurooppaa, joten meillä on paikallista asiantuntemusta, jota tarvitset tietääksesi, minkä tyyppistä tuontitullia tavaroihisi ja maahasi sovelletaan. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.