Tullimuodollisuudet tuotaessa nesteytettyä maakaasua Suomeen

Kuva
Image of an LNG gas tank

Suomi on merkittävä nestemäisen maakaasun (LNG) tuoja EU:n ulkopuolelta, mutta miten tullimuodollisuudet toteutataan tämän hyödykkeen kanssa? Asiantuntijamme Hanna Santala avaa aihetta tässä artikkelissa.

LNG-kauppa Suomessa

Suurin osa Suomen LNG-kaupasta on tuontia. Muun muassa Norja ja Yhdysvallat, joista kumpikaan ei ole EU:n jäsen, ovat kaksi isoa nesteytetyn maakaasun toimittajamaata Suomeen. Suurin osa nestemäisestä kaasusta, jota me Customs Supportilla näemme liikkuvan tänne Suomeen, on pohjoismaisilta toimittajilta.

Tarvitaanko nesteytetyn maakaasun tuontiin Suomeen erityislupia?

Nesteytetty maakaasu puretaan valtuutetun varastonpitäjän varastoon, josta se myöhemmiin siirretään kaasuverkostoon jakeluun. Varastoinnin tulee tapahtua tullivarastossa, jolla on lupa pitää valmisteveron alaisia tavaroita.

Miten Customs Support Suomessa voi auttaa tuojia?

Tarjoamme tuontitullauksia LNG:n kanssa kauppa käyville yrityksille täällä Suomessa. Lisäksi tarjoamme tullikonsultointia ja apua tulli ja varastolupien hakemisessa.

Viime aikoina olemme selvittäneet maahantuonnin verottomuutta tuotaessa kaasua kelluville LNG lautoille.

Se toimii pähkinänkuoressa seuraavasti: yleensä alus telakoituu, minkä jälkeen LNG  siirretään valtuutetun varastonpitäjän varastoon , josta se johdetaan kaasuverkostoon jakeluun.   Kun nestekaasua kuljettava alus puretaan kelluville terminaaleille, se höyrystetään laivassa uudelleen kaasuksi, jonka jälkeen se vasta menee kaasuverkostoon.

Ongelmana on ollut, että näitä kelluvia terminaaleja ei ole pidetty Suomessa valtuutetun vastaanottajan verottomana varastona joten niitä ei hyväksytty valmiste verojen alaisten tavaroiden säilyttämiseen. Maahantuojat joutuivat maksamaan sekä tullit, että tuonnin arvonlisäveron, vaikka tavarat oli tarkoitettu sisämaassa sijaitsevaan valmisteverottomuuden alaiseen laitokseen.

Olgelmana oli että, oli epäselvää että soveltuiko AVL 94 §:n 1 momentin 2 kohdan maahantuonnin verottomuus kelluviin LNG terminaaleihin tuotavaan kaasuun. Teimme tutkimustyötä ja saimme vahvistuksen viranomaisilta, että verottomuus pykälää voidaan soveltaa myös tässä tapauksessa, jolloin maahantuonti ja erityisesti tullausvaihe ei aiheuta vaikeuksia.

On tärkeää muistaa, että kelluvia terminaaleja koskeva säännöstö vaihtelee eri puolilla EU:ta. Ja Valmisteveroja ja maahantuonti veroja koskevat asiat on tarkistettava paikallisilta viranomaisilta tai tehtävä yhteistyötä kyseisen maan tulliasiantuntijoiden kanssa.

Tarvitsetko neuvoja tullimenettelyistä nesteytetyn maakaasun tuonnissa?

Customs Support on täällä sinua varten. Suomen ensimmäisenä AEO-hyväksyttynä yrityksenä konsulttimme ovat ajan tasalla lainsäädännön muutoksissa. Jos tarvitset apua tulliasiointiin nesteytetyn maakaasun tuonnissa Suomeen, ota meihin yhteyttä jo tänään.