Toimitusketjujen optimointi

Käymme läpi yrityksesi toimitusketjut tullauksen näkökulmasta ja etsimme tapoja tuonti-, vienti- ja passitusmenettelyjen sekä varastoinnin kehittämiseen. Tehostamalla ja optimoimalla logistiikkaa ja varmistamalla, että ketju toimii vaatimusten mukaisesti koko pituudeltaan, autamme yritystä hallitsemaan alati muuttuvaa toimintaympäristöään.
Etsimme tapoja toimitusketjun tehostamiseen ja hidasteiden poistamiseen ja selvitämme niiden vaikutuksen tullimaksuihin.

Asiantuntevaa apua tulli- ja logistiikkaketjujen hallintaan sekä arvonlisäverotukseen
Asiantuntijamme varmistavat, että toimitusketjusi toimii parhaalla mahdollisella tavalla
Koko Euroopan kattavat palvelut yhden kumppaniyrityksen kautta

Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä. 

Empowering Global Trade

Hei. Voimmeko auttaa?

Esko Holopainen
Esko Holopainen
Johtaja, tullipalvelut
Kuva
""

Toimitusketjujen hallinta

Olipa kyse tullilainsäädännön muuttumisesta tai tullausprosessien optimoinnista, jokainen muutos voi olla liiketoiminnan kannalta merkittävä. Muutoksiin vastaaminen parhaalla mahdollisella tavalla voi vaatia uudenlaisten tullausprosessien käyttöönottoa tai vanhojen prosessien tarkistamista.   
 
Customs Support auttaa logistiikan optimoinnissa ja varmistaa, että toimitusketju täyttää sille asetetut vaatimukset koko pituudeltaan. Tarjoamme tukea jatkuvasti muuttuvien toimitusketjujen hallintaan ja arvioimme yrityksen puolesta ketjujen optimointiin liittyviä haasteita ja tarpeita. 

Kohti parasta lopputulosta

Tarve toimitusketjun kehittämiseen voi lähteä muuttuneista tullisäännöksistä, uusista kauppasopimuksista, uusista potentiaalisista markkina-alueista tai vain tarpeesta yksinkertaistaa nykyisiä tavaravirtoihin liittyviä käytäntöjä. 
 
Optimoinnin onnistuminen vaatii taitoa ja kykyä tunnistaa toimitusketjuihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. 

Kuva
""
Olemme osaava
kumppani toimitusketjujen optimoinnissa

Alan johtavien asiantuntijoiden ja edistyksellisten teknologisten ratkaisujemme avulla tarjoamme asiakkaillemme erilaisia toimitusketjujen optimointiin tarkoitettuja palveluja. 

Säännöt ja määräykset

Tarjoamme ajantasaista neuvontaa vaatimustenmukaisuuden ja tavaroiden sujuvan liikkumisen varmistamiseksi. 

Uudet kauppasopimukset

Seuraamme kauppasopimusneuvotteluja EU:n, Ison-Britannian ja muiden maiden välillä ja analysoimme niiden avaamia yhteistyömahdollisuuksia. 

Uudet kumppaniyritykset

Nykyisessä entistä arvokeskeisemmässä liiketoiminnassa on tärkeää löytää kumppaneita, joiden arvot ja missio vastaavat oman yrityksesi arvoja ja missiota. 

Sisäisten prosessien kehittäminen

Prosessiauditointimme ja kehitysehdotuksemme auttavat yritystä toimimaan tehokkaammin, vähentävät resurssien tuhlausta ja minimoivat riskejä.

ALV-lainsäädäntö

Analysoimme osto- ja myyntiprosessien kuluja ja etsimme tapoja verotehokkuuden parantamiseen. 

Logistiikka

Tarjoamme apua koko toimitusketjun optimointiin tullioikeellisuuden ja -suunnittelun näkökulmasta. 

Toimitusketjujen optimointi | Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Milloin toimitusketjun optimointi on tarpeen?

Kauppasopimukset ja tullilainsäädäntö elävät koko ajan. Jokainen uusi sopimus tai määräys voi vaikuttaa toimitusketjun toimintaan, joten prosesseja on syytä tarkastella aina, kun jotakin muuttuu. 

Tarjoaako Customs Support resursseja toimitusketjun ja tullitoimintojen optimointiin?

Kyllä, meiltä yrityksesi saa kaikki tarvitsemansa resurssit tuonti-, vienti- ja transitotavaravirtojen sekä niihin kytkeytyvien varastotoimintojen arviointiin ja optimointiin. 

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.  

Mitä hyötyä Customs Supportin tekemästä toimitusketjun optimoinnista on?

Olemme tullauksen, arvonlisäverotuksen ja logistiikkatoimintojen asiantuntija. Yrityksen oma henkilökunta voi rauhassa keskittyä omiin tehtäviinsä ja jättää kaiken muutoksista sidosryhmätiedottamiseen meidän osaaviin käsiimme. 

Varmistamme, että menettelyt ovat lainsäädännön ja yrityksen omien käytäntöjen mukaisia, ja teemme konkreettisia, vaikutusanalyyseihin perustuvia suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Selvitämme muutosten vaikutuksen tullimaksuihin ja tarjoamme ratkaisuja, jotka parantavat tehokkuutta ja luovat kilpailuetua. 

Miten toimitusketjun optimointi käytännössä tehdään?

Optimointi tapahtuu neljässä vaiheessa. 

  • Ensiksi tutkimme nykyiset toimitusvirrat ja perehdymme niiden tehokkuuteen ja kustannuksiin. 

  • Seuraavaksi analysoimme käytössä olevat tuonti-, vienti- ja transitoreitit sekä varastoinnin saadaksemme perusteellisen kuvan toimitusketjun toimivuudesta tullauksen näkökulmasta. 

  • Kahden ensimmäisen vaiheen perusteella annamme ehdotuksia ketjun optimoimiseksi. 

  • Lopuksi teemme laskelmat ehdotettujen muutosten vaikutuksesta tulleihin ja laadimme skenaariosuunnitelman.