Tavaroiden luokittelu

Tavaroiden luokittelu on tärkeä osa yrityksen tullitoimintaa. Väärin tehty luokittelu virheellisiä tullinimekkeitä käyttäen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita ja johtaa hankaluuksiin yrityksen ja tulliviranomaisten välillä. Me autamme mielellämme kaikissa tavaroiden luokitteluun liittyvissä asioissa.

Vankka asiantuntemus Euroopassa käytössä olevista tullimenettelyistä ja nimikekäytännöistä
Objektiivinen, riippumaton neuvonta
Uusin tieto luokituksia koskevista muutoksista ja niiden vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan

Jätä yhteydenottopyyntö, niin tavaraluokituksiin perehtynyt asiantuntijamme on sinuun yhteydessä. 

Empowering Global Trade

Hei. Voimmeko auttaa?

Esko Holopainen
Esko Holopainen
Johtaja, tullipalvelut

Tullinimike

Enemmän kuin vain 10 numeroa

Vastoin sitkeästi elävää käsitystä tavaroiden luokittelussa on kyse paljon muustakin kuin tuotteelle annetusta 10-numeroisesta koodista. Luokitteluun liittyy joukko mutkikkaita sääntöjä ja määräyksiä, joita kaiken lisäksi muutetaan säännöllisen epäsäännöllisesti. Milloin yrityksesi tuotteiden ja palveluiden luokitukset on viimeksi tarkistettu? Miten tarkistus tehtiin? Dokumentoitiinko prosessi?  

Kuva
""

Tullinimike vaikuttaa muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Tavarasta perittävä tulli 

  • Tuonnin ja viennin rajoitukset tai kiellot     

  • Dokumentointia koskevat vaatimukset  

  • Tuonnin tai viennin luvanvaraisuus 

  • Sovellettavat kauppapoliittiset toimenpiteet      

  • Sovellettavat turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet 

Customs Support auttaa oikeiden nimikkeiden valinnassa ja vastaa tavaroiden luokittelua koskeviin kysymyksiin.  

Tavaroiden luokittelu | Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Miten tavarat luokitellaan?

Tavaroiden luokittelussa käytetään harmonoidun järjestelmän nimikkeistöä, joka perustuu Maailman tullijärjestön julkaisemaan kauppatavaroiden kuvaus- ja koodausjärjestelmään. Luokitteluun liittyy suuri joukko määräyksiä ja sääntöjä, jotka ovat liian monimutkaisia tässä avattaviksi. Jos haluat tietää lisää nimikkeistä ja luokittelusta, asiantuntijamme auttavat mielellään. 

Miten luokitteluprosessi etenee?

Luokittelussa ei ole kyse pelkästä tullimaksujen määrittelystä. Nimikkeen perusteella katsotaan, onko tavaran tuonnille tai viennille rajoituksia, tarvitaanko siihen lupa tai kohdistuuko siihen kenties joitakin erityisiä turvallisuusmääräyksiä. Oikein valittu tullinimike on tärkeä, koska se määrittää, mitä oikeudellisesti sitovia menettelyjä tavaraan kohdistuu ja mitä sopimuksia niihin sovelletaan. 

Esimerkiksi tariffiluokittelussa ensin katsotaan, mihin ryhmään (1–99) tavara kuuluu. Sen jälkeen tavaralle määritetään päänimike ja tämän jälkeen tarkentavia alanimikkeitä, kunnes koko 10-numeroinen koodi on valmis. 

Jos tavara sopii moneen eri ryhmään eli monen nimikkeen alle, koodin oikeellisuus varmistetaan tulkintasäännöillä. Customs Supportin konsultit työskentelevät kaikenkokoisten yritysten kanssa ja varmistavat, että tavarat luokitellaan vaatimusten mukaisesti. 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää. 

Miten HS-nimikkeistö eroaa CN-nimikkeistöstä?

Tulli- eli tariffiluokittelussa tavaralle määritetään oikea koodi eli tullinimike. Tullinimikkeen numerokoodi perustuu harmonoituun HS-nimikkeistöön ja sitä tarkentavaan CN-nimikkeistöön. Harmonoidun nimikkeistön ylläpidosta vastaa Maailman tullijärjestö ja se on käytössä melkein kaikissa maailman maissa. CN-nimikkeistö on puolestaan Euroopan unionin oma nimikkeistö, joka tarkentaa HS-nimikkeitä. 

Mistä osista tullinimike koostuu?

Numerosarjan kuusi ensimmäistä numeroa ovat (tai niiden pitäisi olla) samat kaikkialla maailmassa. Loput numerot voivat vaihdella maan mukaan. Jos tuote on peräisin Euroopan unionin ulkopuoliselta toimittajalta, koodin tarkastaminen ja tarvittaessa ”kääntäminen” EU-alueella käytössä olevaksi koodiksi on hyvin tärkeää. Näin varmistetaan, että käytetty tullinimike on oikein ja voimassa olevien määräysten mukainen. 

Miksi on tärkeää luokitella tavarat oikein?

Tullinimikkeen määrittäminen on monimutkainen prosessi, ja sääntöjen ja määräysten rikkomisella voi olla vakavia seurauksia yritykselle ja sen liiketoiminnalle. Asiantuntijamme neuvovat mielellään nimikkeiden määrittämisessä ja varmistavat, että yrityksen käyttämät nimikkeet ovat oikein. 

Kuinka kauan nimikkeen määrittäminen vie?

Aika riippuu tuotteen ja sen materiaalien ja tuoteselosteen monimutkaisuudesta. Yleensä määrittäminen vie minuutista puoleen tuntiin. Asiantuntijamme käyvät läpi tarvittavat tiedot ja määrittävät tavaralle oikean HS-koodin.