Tietosuojaseloste

Customs Support on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Tämä käytäntö yhdessä evästekäytäntömme ja muiden siinä mainittujen asiakirjojen kanssa määrittää perusteet, joiden perusteella keräämiämme henkilötietoja käsitellään. Viittaus Customs Supportiin tai "me" / "meidän" / "meitä" tarkoittaa myös viittausta kaikkiin Customs Supportin tytäryhtiöihin, jotka toimivat Suomessa tai ulkomailla. 

Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita keräämme, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme, mukaan lukien kun käytät tulli- tai muita palveluitamme, kun teet tiedustelun tai pyydät meiltä tietoja tai kun olet yhteydessä henkilökuntaamme. Tätä käytäntöä sovelletaan myös tietoihin, joita keräämme käyttäessäsi tätä verkkosivustoa www.customssupport.com ja mitä tahansa muuta verkkopalvelua, jonka olemme luoneet tai jota isännöimme ja jossa tietosuojaseloste näkyy. 

Lue seuraavat asiat huolellisesti, jotta ymmärrät, miten käsittelemme henkilötietojasi. 

Tietoa meistä 

Customs Support ("me" / "meidän" / "meitä") korostaa erityisesti tietosuojan merkitystä. Siksi suhtaudumme yksityisyyteesi erittäin vakavasti ja käsittelemme henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojailmoitus on laadittu kaikkien Customs Support Groupiin kuuluvien yksiköiden puolesta. Ellemme ilmoita sinulle toisin, tietojasi käsittelevä ja valvova yksikkö on Customs Support Group B.V. (Customs Support). 

Mitä tietoja keräämme ja miten käytämme niitä? 

Keräämme henkilötietoja, jotta tarjota sinulle mahdollisimman sujuvaa palvelua. Keräämämme tiedot riippuvat siitä, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa ja miten käytät palveluitamme. Ne riippuvat myös tekemistäsi valinnoista, esimerkiksi käyttämistäsi verkkosivuston toiminnoista ja yksityisyysasetuksistasi. Voit halutessasi olla antamatta tiettyjä tietoja, mutta jos pidättäydyt antamasta niitä ja ne ovat välttämättömiä tietyn toiminnon tarjoamiseksi, et ehkä voi käyttää kyseistä toimintoa. Käytämme henkilötietojasi vain, jos meillä on siihen laillinen peruste. 

Seuraavan tyyppisiä tietoja ovat muun muassa:

 • Henkilöllisyystietoihin kuuluvat nimi, titteli, kansalaisuus, asema, yritys tai organisaatio ja käyttäjätunnukset. 
 • Yhteystiedot sisältävät postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. 
 • Työhön liittyvät tiedot sisältävät työhistorian, kansallisen vakuutusnumeron, palkan ja etuuksia koskevat tiedot.
 • Asiakkaan due diligence -tiedot sisältävät nimen, osoitteen, syntymäajan, kansalaisuuden, kuvasi ja kaikki muut tiedot, jotka sisältyvät henkilöllisyyden ja osoitteen todentamisasiakirjoihin; tiedot poliittisesta altistumisesta, tiedotusvälineiden kielteisistä vaikutuksista, pakotteiden nimeämisestä ja kaikki sellaiset tiedot, jotka saamme asiakkaan due diligence -velvoitteidemme täyttämiseksi. 

Tietojesi jakaminen 

Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi muiden Customs Support Group -konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa tarjotessamme palveluitamme ja harjoittaessamme liiketoimintaamme. Voimme myös jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kun: 

 • olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme jakaa henkilötietojasi tällä tavoin; 
 • meillä on oikeudellinen, ammatillinen tai sääntelyyn perustuva velvollisuus tehdä niin (esimerkiksi rahanpesua koskevien vaatimusten noudattaminen); 
 • se on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi palveluita, soveltaa tai valvoa käyttöehtojamme tai jos meillä on siihen muu oikeutettu etu, jota etusi ja perusoikeutesi eivät syrjäytä. Esimerkiksi asiakkaidemme suojelemiseksi tai tietokonejärjestelmiemme turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Saatamme myös jakaa henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille esimerkiksi liiketoiminnan mahdollisen myynnin tai uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Saatamme myös joutua jakamaan henkilötietojasi sääntelyviranomaisen kanssa tai muuten lakien noudattamiseksi. 

Edellytämme, että kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme ryhtyvät asianmukaisiin ja tiukkoihin turvatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi käytäntöjemme mukaisesti. Emme salli kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, vaan annamme niille luvan käsitellä henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin ohjeidemme mukaisesti.

Tietojesi tallentaminen 

Henkilötietojasi säilytetään tietojen säilyttämiskäytäntömme mukaisesti. Siinä luokitellaan hallussamme olevat tiedot ja annetaan kullekin luokalle asianmukaiset säilytysajat sen mukaan, mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään, ja jossa otetaan huomioon oikeudelliset ja sääntelyvaatimukset, oikeustoimien vanhentumisajat, hyvät käytännöt ja liiketoimintavaatimukset. 

Lasten tiedot 

Jos huomaat, että lapsesi tai huostassasi oleva lapsi on antanut meille tietoja ilman suostumustasi, ota yhteyttä osoitteeseen marketing@customssupport.com. 

Tietojesi suojaaminen 

Kaikki meille antamasi tiedot tallennetaan suojatuille palvelimille. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset toimenpiteet tietojesi turvallisuuden suojaamiseksi. 

Tiedonsiirto internetissä ei ole täysin turvallista. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme henkilökohtaisia tietojasi, emme voi taata sivustollemme siirrettyjen tietojen turvallisuutta, ja tunnustat, että kaikki siirto tapahtuu omalla vastuullasi. Kun olemme saaneet tietosi, käytämme tiukkoja menettelyjä ja turvaominaisuuksia, joilla pyrimme estämään luvattoman käytön tai tahattoman paljastamisen. 

 Muut verkkosivustot 

Käytämme ja tarjoamme linkkejä kolmansien osapuolten hallinnoimille verkkosivustoille, kuten LinkedIn tai YouTube. 

Jos käytät tai seuraat linkkiä jollekin näistä kolmansien osapuolten verkkosivustoista, sinun on oltava tietoinen siitä, että näillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, emmekä voi ottaa vastuuta siitä, miten ne käyttävät tietojasi. 

Sinulla on seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet: 

 • Oikeus tutustua tietoihin (Yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artikla): GDPR: Sinulla on oikeus saada tietoja Art. 15 GDPR:N MUKAISESTI. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 16. ja 17. artikla): Sinulla on oikeus saada sinua koskevat epätarkat henkilötiedot oikaistuksi. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos käsittely ei ole enää tarpeen, käsittely on lainvastaista tai olet peruuttanut suostumuksesi tähän. 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen 18. artikla): Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi käsittelyä rajoitettua eli estää käsittelyn jatkaminen toistaiseksi, jos henkilötietojen käsittelyssä täyttyvät GDPR:n edellytykset.  
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen (Yleisen tietosuoja-asetuksen 20. artikla): GDPR:n 20. art. rajoissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa, jotta voit tarvittaessa siirtää tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. 
 • Oikeus valittaa:  Sinulla on myös oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. 
 • Oikeus vastustaa käsittelyä (GDPR 21 artikla): Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. 

Emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottava oikeutettu peruste, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin. 

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa marketing@customssupport.com. 

Näiden oikeuksien käyttäminen on maksutonta.