Customs Support Finland – Miten vahvistamme tulliosaamistamme

Kuva
A Smiling Customs Support employee

Asiantuntijoitamme Suomessa kannustetaan suorittamaan Tullin tullikoulu, jotta he voivat tukea asiakkaitamme mahdollisimman vahvalla ja kattavalla osaamisellaan. Kseniia Smirnova kertoo tässä artikkelissa koulutuksestaan Suomen Tullikoulussa.

Mitä koulutukseen sisältyy?

Tullin ammatillinen koulutus Suomessa koostuu neljästä moduulista - kolmesta pakollisesta aineesta ja yhdestä erikoistumiskoulutuksesta:

Ensin on ymmärrettävä tavaroiden luokittelu: miten se tehdään, miten erilaiset materiaalit ja komponentit voivat vaikuttaa tavaroiden käsittelyyn ja mitä näkökohtia alkuperän ja määränpään suhteen on otettava huomioon.

Toisessa osassa käsitellään kaikki tuontiselvitykseen liittyvät näkökohdat, kuten se, miten etuuskohtelualkuperä, toimitusehdot ja erityismenettelyt voivat kaikki vaikuttaa vaadittaviin tietoihin.

Kolmannessa osassa keskityttiin vientiselvitykseen: mitä on otettava huomioon vietäessä tavaroita Suomesta ja laadittaessa asiakirjoja sekä vientivalvontaan, josta on oltava tietoinen.

Nämä kolme osa-aluetta ovat pakollisia kaikille tutkintoa suorittaville. Tämän jälkeen koulutus täydentyy neljännellä osalla, joka syventää erikoistumista valinnaiseen aiheeseen. Erikoistumisvaihtoehtoja on kolme: tavaran passitus, alusselvitys sekä yrityksen tulliasioinnin oikeellisuus.

Valitsin ensimmäisen vaihtoehdon ja päätin oppia lisää passituksesta. Työskentelen päivittäin viennin ja passituksen asiakirjojen parissa, joten koin, että tämä vaihtoehto antoi minulle mahdollisuuden syventää osaamistani tuonti- ja vientiselvitysten lisäksi.

Suurin osa valmistuneista valitsi passituksen, mutta monet kollegoistani valitsivat myös kolmannen vaihtoehdon, jossa he erikoistuivat oikeellisuuteen. Tämä on hyödyllistä yrityksille, joilla on AEO-asema tai jotka hakevat AEO-asemaa, sekä niille, jotka haluavat parantaa tullisäännösten noudattamista toimissaan.

Millainen oppimisprosessisi oli?

Koko ammatillisen tutkinnon suorittaminen kestää vuoden, ja se koostuu luentopäivistä, tehtävistä, ryhmätöistä ja case-harjoituksista. Covidin jälkeen opiskelua on tehty verkossa digitaalisesti, mikä on ollut meille myös plussaa, mutta olemme päässeet osallistumaan luennoille myös paikan päällä Helsingissä.

Tapaamisien aikana olemme käsitelleet oikeita tapauksia, joita tulee vastaan eri menettelytavoissa ja toimialoilla, joten saimme paremman ymmärryksen siitä, millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota eri tyyppisissä tilanteissa.

Saamme Tullin asiantuntijoilta välitöntä palautetta ja olemme päässeet keskustelemaan asioista muiden osallistujien kanssa. Kouluttajilla on kokemusta erilaisten väärinkäsitysten ja virheiden havaitsemisesta, joten he osasivat ohjata meitä näissä riskin tilanteissa.

Miltä sinusta tuntuu saada koulutusta tällä tavoin?

Uskon, että meillä on paljon syvällisempi ymmärrys ja enemmän tietoa kuin useimmilla uusilla tulli-ilmoittajilla laajan, jäsennellyn koulutuksen myötä. Koulutuksen arvoa lisää se, että se on suoraan Tullin antamaa, ja siten ymmärrämme myös heidän työtään syvällisemmin.

Vielä arvokkaampaa oli tapausten tutkiminen ja analysointi vertaisten kanssa ryhmänä. Meitä oli kurssilla yli 20, kukin eri yrityksistä ja taustoista. Tämä tarkoitti sitä, että kysymyksiä esitettiin monenlaisia ja monesta eri näkökulmasta. Me hyödyimme siitä, että saimme vastauksia näihin yleisiin pulmiin, sekä omiin kysymyksiimme.

Tehtävillä oli keskeinen rooli, koska ne tarjosivat kouluttajillemme arvokasta tietoa osaamisen puutteista. Tämä on äärimmäisen merkityksellistä meille, sillä jopa pieni tietämyksen puute, vaikka se olisi vain yksi prosentti, voi kasvaa merkittäväksi haasteeksi tulliprosessien käsittelyssä. On tärkeää tunnistaa nämä puutteet, jotta voimme ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin niiden välttämiseksi.

Kokonaisuudessaan tullivirkailijat tarjosivat meille teoreettista tietoa ja innostavan oppimisympäristön. Käytännön harjoittelu on kuitenkin antanut meille selkeän edun. Päivittäinen harjoittelu ja tietojen vahvistaminen eri toiminnoissa tekevät niistä meille itsestäänselvyyksiä.

Millaisissa tehtävissä olet Customs Supportilla?

Työskentelen Customs Support Finlandilla vientitiimin vetäjänä. Tiimini on erikoistunut vienti- ja passitusmenettelyihin, joten käytän oppimaani tietoa joka ikinen päivä. Työskentelen tiiviisti asiakkaideni kanssa ja jaan asiantuntemustani, jotta he pysyvät sääntöjen mukaisina ja luottavaisin mielin kansainvälisessä kaupassaan.

Meillä Customs Support Finlandilla on paljon tullikoulun suorittaneita asiantuntijoita, jotka työskentelevät kattavasti eri puolilla organisaatiotamme. Jos tarvitset apua tulli-ilmoittamisen tai tullialan erityiskysymysten kanssa, ota yhteyttä meihin.

Customs Support on neutraali kumppani tulliasioissa Suomessa ja Euroopassa. Tarjoamme vahvan osaamisemme avulla tehokkaita ja digitaalisia tulliratkaisuja. Tiimimme neuvoo sinua mielellään. Olemme kumppanisi, kun etsit helppoutta EU-rajat ylittävän kaupan tullausvaatimuksiin.