Viisi askelta hiilirajamekanismiin (CBAM) - toimi nyt

Kuva
Plant leafs under light

Hiilirajamekanismin EU-lainsäädäntö on astunut voimaan toukokuussa, ja kansalliset lainsäädännöt ovat valmistelussa kussakin maassa, Suomi mukaanlukien. Kansallisen lainsäädännön odotetaan astuvan voimaan viimeistään vuoden 2024 alussa. CBAM-mallin ensimmäinen raportointikausi alkaa lokakuussa. Kerromme tässä artikkelissa, mitä asian eteen kannattaa tehdä viimeistään nyt.

Miten CBAM edistää hiilineutraaliutta?

Carbon Border Adjustment Model (CBAM) edellyttää, että tuonteihin liittyvistä hiilipäästöistä maksetaan. Näin varmistetaan, että EU:n markkinoille tuleviin tuotteisiin sovelletaan samaa hiilipäästöstandardia kuin kotimaassa valmistettuihin tuotteisiin eikä niin kutsuttua hiilivuotoa, eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle tapahdu.

Mekanismin tarkoitus on siis estää ympäristösäännösten kiertäminen ja taloudellisen edun saavuttaminen ympäristöä rasittavien tuotteiden myynnillä, jotka ovat usein halvempia valmistaa ja tuoda yhteisön ulkopuolelta.

Kun tuodaan CBAM-järjestelmään liittyvää tuotetta, on ostettava syntyneitä päästöjä vastaava määrä hyvityksiä, jotta voidaan kompensoida syntyneitä päästöjä ja siten täyttää kestävyysvaatimukset. Kustannukset määräytyvät EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) kyseisen tuotteen päästöoikeuksien mukaan.

Milloin mekanismi tulee voimaan?

CBAM otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa:

1. CBAM-siirtymävaihe

Hiilidioksidipäästöjen rajakorjausmallin siirtymävaihe alkaa 1. lokakuuta 2023 ja päättyy 31. joulukuuta 2025. Tämä vaihe koskee vain raportointia, eikä sinun tarvitse ostaa CBAM-sertifikaatteja.

Raportissasi sinun on ilmoitettava:

  • Tuodun tuotteen määrä.
  • Suorat ja epäsuorat hiilipäästöt.
  • Mahdollinen alkuperämaassa maksetun hiilen hinta ja saadut kompensaatiot.

Ensimmäinen raportti on toimitettava 31. tammikuuta 2024 mennessä.

2. CBAM:n toimintavaihe

CBAM-toimintavaihe alkaa 1. tammikuuta 2026, josta alkaen hiilirajamekanismi on kokonaisuudessaan voimassa. Tuojien on tehtävä komissiolle vuosittainen ilmoitus, jonka voit tehdä suoraan tai CBAM-hyväksytyn ilmoittajan kautta. Ilmoitusta ei voi tehdä ilman CBAM-hyväksyttyä ilmoittajaa.

Ensimmäinen vuosi-ilmoitus on tehtävä 31. toukokuuta 2027 mennessä.

Mitä kannattaa tehdä juuri nyt ollakseen ajoissa mukana ajoissa?

Ilmoittaminen alkaa jo lokakuussa, joten valmistautumisaikaa ei ole turhan paljoa jäljellä. Tietojen saaminen kestää oman aikansa, joten on parasta aloittaa valmistautuminen nyt.

Seuraavassa on viisi asiaa, jotka on hyvä varmistaa mahdollisimman pian:

  1. Selvitä, koskeeko CBAM tuomiasi tuotteita*
  2. Ilmoita toimittajillesi muutoksesta ja uusista raportointivaatimuksista.
  3. Pidä silmällä mahdollisia tuotekohtaisia sääntöjä epäsuorien päästöjen laskemiseksi.*
  4. Tarkista, että toimittajasi tiedot ovat kunnossa ennen CBAM-siirtymävaiheen alkamista lokakuussa, jotta sinulla on alusta alkaen täydelliset tiedot.
  5. Varmista, että sinulla on EORI-numero.

*Huomaa, että kaikki tavaroita koskevat määräykset julkaistaan tariffikoodeja vastaan. On hyvä valmistaa, että tuontituotteet on luokiteltu oikein.

Tarvitsetko apua hiilirajamekanismiin (CBAM) valmistautumisessa?

Customs Support auttaa. Tarjoamme tuontiselvityksiä ja tullikonsultointia Euroopan avainmarkkinoilla ja työskentelemme jatkuvasti hiilirajamekanismin parissa maahantuojia auttaaksemme. Ota yhteyttä jo tänään, ja katsotaan miten voimme auttaa.