Ukraina ja yhteistä passitusmenettelyä koskeva sopimus

Miten sopimus vaikuttaa Ukrainan kanssa kauppaa käyviin yrityksiin?
Kuva
Umbrealla's along a black and white city in Ukraine

Antaakseen konkreettista tukea ukrainalaisille EU on luvannut auttaa maata sen demokraattisissa uudistuksissa. Apu kattaa tullauksen ohella myös esimerkiksi korruption, energian ja kaupan kaltaisia kriittisiä alueita. Näistä on sovittu assosiaatiosopimuksessa, jonka Ukraina ja EU allekirjoittivat vuonna 2014.

EU on tukenut Ukrainaa monenlaisissa tullaukseen liittyvissä uudistuksissa IT-järjestelmien kehittämisestä valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) koskevan ohjelman käynnistämiseen. Ukraina on allekirjoittanut yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen ja on yhdenmukaistamassa omaa tullilainsäädäntöään Euroopan unionin tullisääntöjen ja -määräysten kanssa. Digitalisaatio ja avoin viestintä yritysten sekä tulli- ja veroviranomaisten välillä ovat kaikkien näiden uudistusten keskiössä.

Digitalisaatio lisää kaupan sujuvuutta

Yksi Ukrainan tullitoimintaa koskevista digihankkeista on NCTS eli uusi tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä. Järjestelmä käsittelee passitusilmoituksia ja valvoo lähetysten liikkumista EU-maiden, Norjan, Sveitsin, Islannin, Liechtensteinin, Turkin, Pohjois-Makedonian, Serbian, Yhdistyneen kuningaskunnan ja nyt siis myös Ukrainan välillä. Se, että tavaroita voidaan siirtää passitusta käyttämällä maasta toiseen, on Ukrainan ja Euroopan unionin väliselle kaupalle ensiarvoisen tärkeää.

Yhteinen passitusmenettely yksinkertaistaa tavaroiden liikkumista. NTCS viivyttää tullien ja verojen perintää, kunnes tavara saapuu määrätulliin. Lisäksi se tukee paperitonta tulliselvittämistä, mikä vähentää rajamuodollisuuksista aiheutuvia kustannuksia ja lyhentää rekkajonoja rajanylityspaikoilla.

Digitalisaatiosta on muitakin hyötyjä. Yritykset ja tulliviranomaiset voivat helposti seurata lähetyksiä matkan joka vaiheessa ja vaihtaa niitä koskevia tietoja esimerkiksi määrien, tuotekoodien ja tuotekuvausten osalta.

AEO-valtuutuksen saaneille yrityksille sopimus tuo lisäetuja yksinkertaistettujen menettelyjen muodossa.

Ukraina allekirjoitti yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen

Ukraina teki järjestelmiinsä vaaditut uudistukset ja liittyi yhteiseen passitusmenettelyyn lokakuussa 2022. Tämän merkittävän virstanpylvään kunniaksi pitämässään puheessa EU-komissaari Paolo Gentiloni totesi seuraavaa:

Lokakuun 1. päivänä juhlimme Ukrainan liittymistä yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen. Saavutus on merkittävä, ja haluankin onnitella ukrainalaisia kollegoita tämän mammuttimaisen tehtävän toteuttamisesta. Teidän on syytä olla hyvin ylpeitä itsestänne.

Työnne yhdessä komissiossa olevien yksikköjeni työn kanssa tarkoittaa, että passitusmenettely EU:n kanssa on tästä lähtien paljon yksinkertaisempi ja tehokkaampi.

Vastavuoroisesti tunnustetut vakuudet, tarkastusten väheneminen ja tietojärjestelmiin pääsy auttavat vähentämään yritysten kustannuksia ja varmistavat, että muodollisuudet EU:n ja Ukrainan rajalla hoituvat sekunneissa. Tämä ei vain helpota, vaan myös lisää kauppaa.

Pitää kuitenkin muistaa, että yleissopimus on tehokas vasta sitten, kun ukrainalaiset yritykset alkavat sitä laajalla rintamalla käyttämään, ja kun passitettavaa tavaraa kuljettavien ajoneuvojen matkaa helpotetaan niin rajalle mentäessä kuin sitä ylitettäessä.

Yhteisen passitusmenettelyn käytön onnistuminen vaatii eri toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä Ukrainassa.

Mitä Ukrainan kanssa kauppaa käyvien yritysten tulee tehdä?

Yritysten, jotka haluavat hyötyä passitusmenettelystä, on hankittava yleisvakuus (CCG). Vakuus vaaditaan maahantuontia, varastointia, passitusta, jalostusta ja erityiskäyttöä varten. Yritysten, joilla vakuus jo on, tulee päivittää se niin, että se kattaa myös Ukrainan, ja toimittaa päivitetyt asiakirjat Tullille.

Jos sinulla on kysyttävää Ukrainan kanssa käytävästä kaupasta tai passitusmenettelyä koskevasta sopimuksesta, asiantuntijamme auttavat mielellään. Kysymyksiin vastaamisen lisäksi he ovat tukena kaikissa muissakin tuontia tai vientiä koskevissa asioissa.