Mitä on passitus?

Kuva
Blurred transit lines

Euroopan unionin tullikoodeksin (UTK) tavoitteena on parantaa kansainvälistä kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia. Tätä varten on kehitetty neljä niin kutsuttua tullimenettelyä:

  1. Passitus (sisäinen ja ulkoinen)
  2. Varastointi vapaa-alueilla ja tullivarastoissa
  3. Erityiskäyttö: väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus
  4. Jalostus (sisäinen ja ulkoinen)

Tässä blogikirjoituksessa keskitytään näistä neljästä ensimmäiseen eli passitukseen.

Mitä on passitus?

Passitus on tullimenettely, joka mahdollistaa tavaran kuljettamisen tullittomana paikasta A paikkaan B passitusalueen sisällä tai alueiden välillä. Passitus voi olla unionin sisäistä tai ulkoista.

Passitusta voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa:

  • Tavara tuodaan EU:n tullialueelle, kuljetetaan sen tai sen osan läpi ja palautetaan sitten tullialueen ulkopuolelle.
  • Tavara viedään EU:n tullialueen ulkopuolelle ja kuljetetaan muiden tullialueiden kautta takaisin EU:hun.
  • Tavara tuodaan EU:n tullialueelle ja kuljetetaan sen sisällä määränpäähänsä.
  • Tavarat luovutetaan vientimenettelyyn ja sen jälkeen passitusmenettelyyn.

Passitus voidaan toteuttaa monin eri tavoin:

Ulkoinen ja sisäinen passitus

Ulkoista passitusta (T1) sovelletaan yleensä EU:n ulkopuolelta tuleviin tavaroihin. T1-passituksessa tulli ja verot maksetaan vasta, kun tavara saapuu määrätulliinsa, missä se tulliselvitetään.

Sisäinen passitus (T2) koskee yleensä EU-alueelta peräisin olevia tavaroita. T2-passitettu tavara voidaan viedä väliaikaisesti pois EU:sta ja tuoda sitten takaisin ilman tulliselvitystä.

Unionin passitus ja yhteinen passitus

Menettelyistä yleisimmin käytetyt ovat unionin passitus ja yhteinen passitus. Unionin passitusta sovelletaan EU:n tullialueen sisällä tapahtuviin kuljetuksiin, kun taas yhteinen passitus koskee tapauksia, joissa tavaraa siirretään tullialueen ja sopimusmaiden kuten Islannin, Sveitsin ja Norjan välillä.

TIR

TIR on lyhenne sanoista Transports Internationaux Routiers. Sitä sovelletaan kansainvälisiin kuljetuksiin, joissa ainakin osa kuljetuksesta tapahtuu maanteitse. Suurin ero yhteiseen passitusmenettelyyn on se, että TIR-kuljetuksissa ylitettäviä rajoja on useita, kun taas yhteisessä passituksessa tavaran siirtäminen tapahtuu tullialueen ja sopimusmaan välillä.

Muut passitustavat

ATA-passitus: ATA-passitusta käytetään tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai maastavientiin. Tavara tuodaan tullialueelle, missä sitä käytetään tietty aika, ja mistä se sitten lähtee samassa kunnossa kuin saapuessaan. ATA-passituksen alaisista tuotteista ei tarvitse maksaa tullia.

Postilähetykset: postilähetystä ei tarvitse tulliselvittää niin kauan, kun se on postin hallussa, eikä sitä ole toimitettu perille.

Naton lomake 32: käytetään Nato-maiden asetarvikkeiden kuljettamiseen muiden Nato-maiden kautta.

Reinin manifesti: käytetään tavarakuljetuksissa Reinillä ja Reinin vesiväylillä.

Kysymykset ja tiedustelut

Jos sinulla on kysyttävää tavaroiden viennistä, tuonnista tai kuljettamisesta passitusta käyttäen, ole hyvä ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. He auttavat mielellään.

Related Articles