Incoterms2020: Miten riskit jakautuvat?

Riskejä, jotka tulisi ottaa huomioon toimitusehdon valinnassa
Kuva
incoterms

Oikean toimitusehdon valinnassa ei ole kyse vain siitä, kuka maksaa minkäkin osuuden kuljetuksesta, vaan huomioon on otettava myös tulliriskit. Tutustu kansainvälisiin toimitusehtoihin tässä koontiartikkelissa.

Mikä on Incoterm (toimitusehto)?

Kansainväliset toimitusehdot (Incoterms) ovat Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemat vakiomuotoiset kaupankäyntisäännöt, joiden tarkoituksena on selventää ja määritellä myyjän ja ostajan vastuut ja riskit tavarakauppaa käytettäessä. Viimeisin Incoterms-versio julkaistiin vuonna 2020.

Kauppiaiden käyttämissä ehdoissa on neljä eri tasoa, jotka antavat asteittain enemmän vastuuta myyjälle:

E-sarjan toimitusehto EXW

Tässä kategoriassa on vain yksi vaihtoehto: Ex-works (EXW). Tämän toimitusehdon mukaan myyjän on ainoastaan asetettava tavarat noudettavaksi kuljetukseen soveltuvassa kunnossa (pakattuna).

Ostaja vastaa kaikesta muusta, myös vientitullauksesta ja tavaroiden lastaamisesta noutoautoon. Usein myyjä kuitenkin hoitaa lastauksen ajoneuvoon noutohetkellä, sillä lastaaminen on helpompi hoitaa niin.

F-sarjan toimitusehdot FCA, FAS ja FOB

F-sarjan toimitusehtojen mukaan myyjän on lastattava tavarat ajoneuvoon tai järjestettävä rahdin ensimmäinen osa.

Vapaaasti rahdinkuljettajalla (FCA)

FCA-toimitusehto soveltuu kaikille kuljetusmuodoille. FCA-sopimuksessa toimituspaikka voidaan määrittää olevan joko myyjän tiloissa tai muulla nimetyllä paikalla, kuten konsolidointivarastossa. Myyjän on lastattava tavarat kuljetusvälineeseen. Tähän sisältyy vientitullaus ja tavaroiden lastaaminen ajoneuvoon.

Vapaasti aluksen sivulla (FAS) ja Vapaasti aluksessa (FOB)

Vain vesikuljetuksiin soveltuvina FAS- ja FOB-toimitusehdot edellyttävät, että myyjä esittää tavarat nimetyssä satamassa. Ero näiden kahden ehdon välillä on riskinsiirrossa.

FAS-lähetyksissä ostaja ottaa kaiken riskin vastuulleen, kun tavarat on esitetty satamaterminaaliin.

Kun lähetys on FOB, riski siirtyy vasta, kun tavarat ovat poistuneet satamasta ja siirtyneet alukseen.

C-sarjan toimitusehdot CFR, CPT, CIP ja CIF

C-sarjan toimitusehdot asettavat suuremman vastuun rahdista lähettäjälle. Se, mikä niistä sopii tavaroillesi, riippuu kuljetustavasta ja vakuutuksesta.

Kulut ja rahti (CFR) sekä Kuljetus maksettuna (CPT)

CFR- ja CPT-ehdot ovat lähes identtiset siinä mielessä, että kustannukset ja riski kuljetuksen aikana (nimettyyn määränpäähän) ovat myyjän vastuulla. Huomaa, että riski siirtyy ostajalle paljon aikaisemmin kuljetuksen aikana yleensä silloin, kun tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Myyjä on velvollinen maksamaan vain kuljetuksen määränpäähän, mutta ei varmistamaan, että tavarat saapuvat perille.

Ero on siinä, että CFR soveltuu vain vesikuljetuksiin ja sisältää satamariskeihin liittyviä näkökulmia, kun taas CPT soveltuu mihin tahansa kuljetusmuotoon.

Kuljetus ja rahti maksettuina (CIF) sekä Kuljetus ja vakuutus maksettuina (CIP)

CIF- ja CIP-toimitusehdot ovat samat kuin CFR- ja CPT-lausekkeet sillä erotuksella, että myyjän on huolehdittava lähetyksen vakuuttamisesta määräpaikkaan asti.

Kuten C&F- ja CPT-lausekkeissa, myös näissä ehdoissa kuljetusmuoto on tärkeä. CIF koskee vain vesikuljetuksia, ja CIP koskee mitä tahansa kuljetusmuotoa.

Vakuutuksen sisällyttämisestä johtuen CIF- ja CIP-luokissa on tasoja, jotka osoittavat vakuutusturvan tason.

D-sarjan toimitusehdot DPU DAP DDP ja DDP

D-tason toimitysehdot edellyttävät, että myyjä tekee sopimuksen kaikista kuljetuksista niin lähtö- kuin määrämaassakin ja toimittaa tavarat ostajan nimeämään paikkaan.

Toimitettuna ajoneuvosta purettuna (DPU) ja Toimitettuna määräpaikassa (DAP)

DPU- ja DAP-ehdot edellyttävät, että tavara toimitetaan ostajalle nimettyyn paikkaan. Näiden ehtojen erona on, että DAP-ehdossa ostaja on velvollinen purkamaan tavarat, kun taas DPU-ehdossa myyjä vastaa tästä.

Vaikka ostaja purkaisi tavaran DPU-toimitusehdolla, myyjä kantaa riskin siihen asti, kunnes tavara on purettu. Tämä on yleinen riidanaihe, koska tavarat siirtyvät kuljetuksen aikana, ja tästä ja/tai virheellisestä käsittelystä purun aikana voi aiheutua vahinkoa.

Toimitettuna tullattuna (DDP)

Delivered Duty Paid -ehto perustuu DAP-ehtoon, jossa myyjä vastaa kaikesta, kunnes tavarat ovat valmiita purettaviksi sovitussa saapumispaikassa. Lisäksi myyjä on myös rekisteröitynyt maahantuoja ja vastuussa tuontitullien ja arvonlisäveron maksamisesta.

Miten toimitusehdot voivat vaikuttaa tulliprosesseihisi?

Vaikka incotermien avulla sanellaan useimmiten riskit ja vastuut logistiikan näkökulmasta, toimitusehto voi silti aiheuttaa riskejä tai vaikeuksia tulliprosessiin liittyen.

Esimerkkejä:

Jos myyt tavarasi EXW, et ole vastuussa viennistä. Ostaja vastaa vientimuodollisuuksista. Tämä voi tuottaa vaikeuksia, sillä ostaja voi väittää että olet viejä virheellisten huolintaohjeiden myötä, asiakirjojen saanti tai viennin arvonlisättömyyden oikeutuksen todistaminen voivat osoittautua hyvin vaikeaksi.

Jos hankit tavaraa EXW-lausekkeella, olet vastuussa tulliselvityksen järjestämisestä lähtömaassa. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita tulliedustajan (epäsuoran edustajan) löytämisessä maassa, jossa yrityksesi ei ole läsnä.

Vastaavasti jos myyt DDP-lausekkeella, on löydettävä määrämaasta tulliasiamies, joka on halukas edustamaan välillisesti yritystäsi maahantuojan ominaisuudessa.

Mitkä toimitusehtoja kannattaisi suosia?

Helpoimpia ovat F- ja C-sarjan toimitusehdot, koska riskin ja vastuun siirto on niissä selkeästi määritelty. Kauppatilanteeseen parhaiten sopiva termi voidaan kuitenkin määritellä vain sen mukaan, millaisia tavaroita olet siirtämässä ja millainen on toimitusketjun kokonaisuus.

Mikäli etsit kumppania tulliasiointiin, ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Related Articles