T2L- ja T2L(F)-lomakkeet sähköistyivät maaliskuussa 2024

Kuva
A pile of documents on a gradient taupe backround

T2L ja T2L(F) muuttuivat sähköisiksi 1. maaliskuuta 2024. Tässä artikkelissa kerrotaan, mihin näitä ja muita Unioniaseman ilmoituspalveluun (PoUS) liittyviä asiakirjoja käytetään.

Mikä on unioniasema?

Unionitavaroita ovat tavarat, jotka on tuotettu EU-alueella, tuotu EU:hun ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen, tai valmistettu kokonaan nämä kriteerit täyttävistä tuotteista.

Jos tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen ehtojen mukaisesti, niillä ei ole unioniasemaa. Kaikkien EU:n tullialueella olevien tavaroiden oletetaan olevan unionitavaroita, koska ne ovat saaneet unioniaseman, kun ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

Muita kuin unionitavaroita voi olla EU:n tullialueella seuraavissa tilanteissa:

  • Tavara on tullivalvonnassa esimerkiksi silloin, kun se odottaa tullausta satamassa, väliaikaisessa varastossa tai tullivarastossa.
  • Tavara on erityismenettelyssä esimerkiksi niin, että sitä kuljetetaan T1-menettelyä käyttäen määrätulliin, jossa se tulliselvitetään.
  • Tavara on kalastustuote, jonka EU-lipun alla liikkuva alus on pyytänyt EU-vesien ulkopuolella.
  • Tavara on kalastustuote, jonka muun kuin EU-lipun alla liikkuva alus on pyytänyt EU-vesillä.

Näissä tapauksissa tavaran oletetaan olevan muuta kuin unionitavaraa, ja sen unioniasema pitää pystyä todistamaan. T2L- ja T2L(F)-asiakirjoja käytettäessä tämä tapahtuu Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).

Mihin T2L- ja T2L(F) -lomakkeita käytetään?

T2L- ja T2LF-asiakirjoja käytetään todistamaan tavaran unioniasema tilanteessa, jossa unionitavaraa lähdetään kuljettamaan EU-maasta toiseen EU:n ulkopuolisen alueen kautta. Asiakirja on voimassa 90 päivää sen antamispäivästä.

Mitä eroa on T2L- ja T2L(F)-lomakkeilla?

Se, käytetäänkö T2L- vai T2L(F)-lomaketta riippuu siitä, sijaitseeko tavaran määräpaikka Euroopan unionin veroalueella. EU:n veroalue ei ole sama kuin EU:n tullialue.

T2L-asiakirjaa käytetään, kun tavaraa kuljetetaan paikkaan, joka on yhteisön veroalueen sisällä.

T2L(F)-asiakirjaa käytetään, kun tavaraa kuljetetaan paikkaan, joka on yhteisön tullialueella, mutta ei sen veroalueella. Niissä verotusjärjestelmä poikkeaa yhteisölainsäädännöstä esimerkiksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen osalta. 

Tällaisia T2L(F)-asiakirjan vaativia eli EU:n veroalueeseen kuulumattomia alueita ovat

  • Kanariansaaret
  • Ranskan merentakaiset departementit Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Ranskan Guyana, Réunion ja Saint-Martin
  • Athos-vuori
  • Ahvenanmaa
  • Kypros
  • Malta

Kaikkiin muihin paikkoihin käytetään T2L-lomaketta.

Unioniaseman voi todistaa myös muilla tavoilla

Meriliikenteessä tavaran unioniaseman voi osoittaa myös muuten kuin T2L- tai T2L(F)-lomakkeella:

Säännöllinen alusliikenne (RSS)

Säännöllisessä alusliikenteessä oleva alus kulkee unionin tullialueella sijaitsevien satamien välillä. Sen lastia ei ole siirretty aluksesta toiseen, eikä se poikkea matkalla tullialueen ulkopuolisiin välisatamiin. Tällöin lastin tullioikeudellinen asema pysyy muuttumattomana, ja lastiin kuuluvat tavarat katsotaan unionitavaroiksi.


Muut unioniaseman osoittamisessa käytetyt menettely- ja tavarakohtaiset asiakirjat

Joidenkin tavaroiden ja menettelyjen kohdalla unioniaseman todistaminen voi tapahtua edellä mainituista tavoista poikkeavalla tavalla.

Esimerkiksi ATA-carnet’ia käytettäessä yhteisöalueelta poistuva tavara voidaan yksilöidä unionitavaraksi jälleentuontia varten.

Toinen esimerkki on auton tullaus, missä auton rekisterikilpi ja rekisteröintiasiakirjat toimivat todisteena unioniasemasta tai sen puuttumisesta.

Miksi unioniaseman todistaminen on tärkeää

Tavara säilyttää unioniasemansa automaattisesti niin kauan, kun sitä siirretään EU:n sisällä maa-, meri-, rautatie- tai ilmakuljetuksella. Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia. Tullialueen ulkopuolelta tulevan tavaran oletetaan olevan ei-unionitavaraa, ellei toisin todisteta.

Jos esimerkiksi alus saapuu kansainvälisiltä vesiltä eikä se ole säännöllisessä alusliikenteessä oleva RSS-alus, sen lastin oletetaan olevan muuta kuin unionitavaraa.

Lastin joukossa voi kuitenkin olla tuotteita, jotka ovat peräisin toisesta EU-maasta, ja vain siirretty meritse määräpaikkaan. Tällöin tarvitaan T2L- tai T2L(F)-lomake, joka todistaa, että kyseiset tuotteet ovat unionitavaraa, ja siksi vapaita kolmansista maista tuleviin tavaroihin sovellettavista tullimenettelyistä, tulleista ja arvonlisäverosta.

T2L- ja T2L(F) -asiakirjat sähköistyivät 1.3.2024

Maaliskuun 1. päivästä alkaen kaikki T2L- tai T2L(F)-asiakirjoilla kuljetettavat tavarat on pitänyt selvittää sähköisellä ilmoituksella EU:n uuden Unioniaseman ilmoituspalvelun (PoUS) kautta.

Kun tavara on saapunut määräpaikkaansa, ilmoitus päätetään sähköisesti sen omalla MRN-viitenumerolla sen sijaan, että se vahvistettaisiin lähetys- tai määräpaikan tullissa. Se, minkälaista sähköistä ilmoitustapaa käytetään, riippuu siitä, missä EU-maassa ilmoitus päätetään.

Customs Support tarjoaa tulliselvitys- ja konsultointipalveluja 13 maassa eri puolilla Eurooppaa. Jos maaliskuussa käyttöön otetut sähköiset T2L- ja T2L(F)-ilmoitukset tuottavat päänvaivaa, me autamme mielellämme.  

Related Articles